حقوق مهندسی

دوره آموزش جامع حقوق مهندسی شامل 4 سفر(157جلسه و بیش از 200ساعت فایل صوتی)+گزیده ای از مستندات

پست آموزشی را با شبکه های اجتماعی بالا برای دوستان ارسال کنید.

توجه:مهندس گرامی لطفا انتقاد یا پیشنهاد خود را برای ما ارسال نمایید.

ایمیل info@EngLaw.ir

شماره ارسال پیامک100088100088

شماره واتسآپ 09900992534

پک آموزشی دوره جامع آموزش حقوق مهندسی شامل 157 جلسه از مباحث تدریس شده و درحال تدریس به شرح زیر میباشد:

دوره آموزشی سال 95 و 96 و 97 و 98 شامل 4 سفر،سفر اول،سفردوم،سفرسوم و در ادامه سفرچهارم در حال تدریس میباشد.

فهرست و راهنمای مباحث

دوره آموزشی حقوق مهندسی سال ۹۵و۹۶و97و98

دوره آموزشی حقوق مهندسی سال ۹۵و۹۶ در ادامه دوره سال ۹۴ با رویکردی متفاوت ارایه می شود ، بدین صورت که کلیه مطالب در چهار سفر در چهار مرحله مورد کنکاش قرار گرفته و هر سفر نسبت به سفر قبلی باژرفای عمیق تری مورد بررسی قرار گرفته و جزییات بیستری به مخاطب منتقل میشود در سال ۹۵ سفر اول ، دوم و سوم درقالب ۶۸ جلسه ارایه شده و ادامه سفرسوم و چهارم در سال ۹۶و97و98 توسط استاد  حقوق مهندسی جناب آقای مهندس کامیارمیررضوی تدریس خواهد شد.

سفر اول – جلسه اول ۱ سال ۹۵(نحوه صدور پروانه ساختمانی و اشاره ای به مسئولیت های مهندسین طراح معماری و طراح سازه و مسئولیت مهندس مجری )

سفراول – جلسه دوم ۲ سال ۹۵(نحوه صدور پروانه ساختمانی و اشاره ای به مسئولیت های مهندسین ناظر رشته های مختلف)

سفر اول – جلسه سوم ۳ سال ۹۵ (تعریف نظارت مستمر ، نظارت مقیم و نظارت عالیه و اشاره مختصری به مسئولیت های آنها )

سفراول – جلسه چهارم ۴ سال ۹۵ (بخش اول از کنترل های مهندس ناظر از زمان ارجاع کار نظارت تا زمان شروع بکار—عدم لزوم مهر و امضای چک لیستهای تخصصی توسط مهندسان ناظرمانند چک لیست مبحث ششم و بارگذاری در برابر زلزله )

سفر اول – جلسه پنجم ۵ سال ۹۵ (بخش دوم از کنترل های مهندس ناظر از زمان ارجاع کار نظارت تا زمان شروع بکار و شرح بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان)

سفر اول -جلسه ششم ۶ سال ۹۵ (بیمه مسئولیت مدنی مالک در قبال اموال ، و بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر و طراح ، و بیمه سالهای قبل و در حین ساخت برای مهندسین مجری ذیصلاح)

سفر اول – جلسه هفتم ۷ سال ۹۵ (نکات تکمیلی بیمه نامه ها و نحوه دادن شروع بکار و نحوه تکمیل فرم گزارش همجواری و شرح مختصری از گزارشات مرحله ای مهندسین ناظر)

سفر اول – جلسه هشتم ۸ سال ۹۵ (بخش اول از نحوه پر کردن فرم گزارش مرحله ای مهندسین ناظر و توضیحات مربوط به آن و فرم خام گزارش مرحله ای تحت Excel)

سفراول – جلسه نهم ۹ سال ۹۵ (ادامه مبحث نحوه پر کردن فرم گزارش مرحله ای توسط مهندسین ناظر و توضیحات مربوط به آن)

سفراول – جلسه دهم ۱۰ سال ۹۵ (شرح آنکه چرا مهندس متعهد به نتیجه است و شرح نوشتن گزارش مرحله تخریب و نحوه نوشتن دستور کار)

سفراول-جلسه یازدهم ۱۱ سال ۹۵ (بخش اول از نحوه گزارش نویسی در مرحله گودبردادی(خاکبرداری))

سفراول-جلسه دوازدهم ۱۲ سال ۹۵ (بخش دوم از نحوه گزارش نویسی در مرحله گودبردادی(خاکبرداری))

سفراول-جلسه سیزدهم ۱۳ سال ۹۵ (بخش اول از نحوه گزارش نویسی فونداسیون – مغایرت های ابعاد موجود زمین با نقشه ها و پروانه – آثار گزارشات خارج از موعد و نحوه بیان آزمایشات در گزارشات)

سفراول-جلسه چهاردهم ۱۴ سال ۹۵ (بخش دوم از گزارش نویسی فونداسیون شامل : اندازه گیری حدود اربعه زمین – حد اصلاحی – عرض گذر – بر و کف – و جانمایی پارکینگ ها و چاله آسانسور و راه پله)

سفراول-جلسه پانزدهم ۱۵ سال ۹۵ (توضیحات تکمیلی از بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و طراح – توضیحات در مورد گزارشات خارج از موعد مهندسین ناظر و بررسی آثار و تبعات آن در شورای انتظامی و محاکم قضایی)

سفراول_جلسه شانزدهم ۱۶ سال ۹۵ (موارد کنترلی در نظارت بر اجرای اسکلت ها و سقف ها)

سفراول-جلسه هفده ۱۷ سال ۹۵ (معرفی نمایندگی دیگری از بیمه برای پوشش سال های قبل مهندسین ناظر و طراح – شرح نحوه نوشتن گزارش مهندسین ناظر در مرحله سفتکاری)

سفراول-جلسه هجدهم ۱۸ سال ۹۵ (بخش اول از کنترل های مهندسین ناظر در مرحله نازک کاری و انعکاس تخلفات مذکور در گزارشات مرحله ای)

سفراول-جلسه نوزدهم ۱۹ سال ۹۵ (بخش دوم از کنترل های مهندسین ناظر در مرحله نازک کاری و شرح مسئولیت ها و بیمه نامه مدیریت آپارتمان و چگونگی نوشتن گزارشات کارشناسان رسمی دادگستر)

سفراول-جلسه بیستم ۲۰ سال ۹۵(بخش سوم از کنترل های مهندس ناظر در مرحله نازک کاری و انعکاس تخلفات مذکور در گزارشات مرحله ای)

سفراول-جلسه بیست و یکم ۲۱ سال ۹۵(بیان تبعات حقوقی منوط کردن مجوز شروع بکار به حضور مجری ذیصلاح – و موعد دادن گزارش اتمام عملیات)

سفراول-جلسه بیست و دوم(پایان سفراول) ۲۲ سال ۹۵ (ادامه بحث گزارش مرحله ای اتمام عملیات – بررسی و بحث پیرامون آثار و تبعات حقوقی اخذ برگ سبز پایانکار به شیوه موجود از مهندسین ناظر توسط شهرداری تهران)

سفردوم _جلسه بیست و سوم(شروع سفر دوم) ۲۳ سال ۹۵(مقدمه ای بر مسئولیت های مهندسین ناظر و نحوه نوشتن گزارشات برای عدم رعایت موارد ایمنی و نحوه نوشتن گزارش مرحله ای گودبرداری در حالات و شرایط مختلف)

سفردوم – جلسه بیست وچهارم ۲۴ سال ۹۵(یکی از روش های کنترل دودکش (ریسمان و وزنه) بررسی ماده ۳۳۳ قانون مدنی پیرامون مسئولیت های مهندسین ناظر و طراح در رشته سازه در باب عدم ایستایی ذاتی و تکیه پلاک مجاور به ساختمان در حال تخریب و گودبرداری)

سفردوم – جلسه بیست و پنجم ۲۵ سال ۹۵(ادامه بحث آثار کیفری تکیه پلاک های مجاور – نحوه اعمال بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها)

سفردوم – جلسه بیست وششم ۲۶ سال ۹۵(بازخوانی تعدادی از پرونده های محکومیت های مهندسین ناظر در مرحله گودبرداری و ارائه راهکارهایی که منجر به تبرئه مهندس ناظر در دادگاه خواهد شد)

سفردوم – جلسه بیست و هفتم۲۷ سال۹۵(ادامه آموزش روش هایی که منجر به تبرئه مهندس ناظر در مرحله گودبرداری در دادگاه خواهد شد ، و بحث پیرامون چگونگی کنترل مسئولیت مهندس ناظر برای حالت عدم اطلاع مالک به ناظر در اجرای اسکلت اصلی ساختمان)

سفردوم – جلسه بیست و هشتم۲۸سال۹۵(تشخیص حقوقی عدم تناسب سازه نگهبان با گود – بیان روش شطرنجی در برداشتن سپر خاکی – بیان دیوار مشترک و تیر مشترک و پیش بخاری همسایه در حین تخریب – جدول دیات و ارش – تعریف حقوق مهندسی)

سفردوم – جلسه بیست و نهم۲۹سال۹۶(شرح مسئولیت های حقوقی و کیفری مهندسین مجری ذیصلاح پس از دادن برگه تعهد مجری و پس از انعقاد قرارداد اجرا و همچنین حین اجرای ساختمان و همچنین حین بهره برداری از ساختمان)

سفردوم – جلسه سی ۳۰سال۹۵(بازخوانی دو پرونده واقعی از مسئولیت های مهندسین طراح نقشه های معماری)

سفردوم – جلسه سی و یکم۳۱سال۹۵(بحث پیرامون رویه های “قانون محوری” و “قاضی محوری” در محاکم قضایی در کشورهای فرانسه و انگلیس و ایران – بازخوانی یک پرونده مرگ خاموش و شرح حقوقی آن – و توضیح کامل برای آنکه بالاخره ناظر برگه شروع بکار را بدون مجری ذیصلاح بدهد یا خیر)

سفردوم – جلسه سی و دوم۳۲سال۹۵(بررسی سببیت ها در وقوع حادثه برای شرکت های حقوقی با بازخوانی ۲ پرونده واقعی و نحوه تنظیم بیمه نامه مسئولیت های حرفه ای مهندسین ناظر و طراح برای شرکت های حقوقی)

سفردوم – جلسه سی و سوم۳۳سال۹۵(مسئولیت مدیر عامل در شرکت های مجری و طراح و ناظر – مسئولیت گذاشتن مدرک تحصیلی برای شرکت های پیمانکاری جهت دریافت رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه – و شرح بیمه سرپرست کارگاه)

سفردوم – جلسه سی و چهارم۳۴سال۹۵(تعهدات کتبی مالک و پیمانکاران جزء در زمینه های ایمنی کارگاه و ایرادات فنی ساختمان ، رافع مسئولیت مهندس ناظر نمی باشد.)

سفر دوم – جلسه سی وپنجم۳۵سال۹۵(شرح مفهوم قضاوت مهندسی – رویه قضایی در صورت فوت کارگر در حین اجرای ساختمان – نحوه رضایت گرفتن از شخص زیان دیده)

سفر دوم – جلسه سی و ششم(پایان سفر دوم )۳۶سال۹۵(بازخوانی دو پرونده واقعی از محکومیت های مهندسین ناظر(پایان سفر دوم ))

جلسه سی و هفتم(پرسش و پاسخ قبل از شروع سفر سوم)۳۷سال۹۵(توضیحاتی درباره بیمه مهندسین – بحث خواندگان پرونده – چگونگی پیش بینی حوادث قبل از وقوع حادثه توسط مهندس ناظر)

جلسه سی وهشتم(پرسش و پاسخ قبل از شروع سفر سوم)۳۸سال۹۵(بحث نقشه های مصوب و اجرایی و ازبیلت و شناسنامه ساختمان – توضیحات مربوط به شبکه خودکار باران و اطفا حریق و اعلام حریق – چگونگی اثبات اجرای فیوز محافظ جان بعد پایانکار توسط ناظر برق)

سفرسوم – جلسه سی و نه (آغار سفر سوم)۳۹سال ۹۵(بررسی جوانب کیفری و حقوقی و انتظامی و جوانب کارشناسی گود خ شهران و چگونگی انجام دفاع درست در دادگاه – و بحث مجدد بیمه مسئولیت مهندسین)

سفرسوم – جلسه چهل۴۰سال۹۵(تصور اشتباه ناظرین از گزارشات خلافدار – اشاره مختصری به قرارداد نظارت – ایجاد مسئولیت در اثر ذکر نام برای مهندس ناظر در مکتوبات و قراردادها)

سفرسوم – جلسه چهل و یک۴۱(دوره سال ۹۵)(بازخوانی پرونده کج شدن ساختمانی بدلیل عدم اجرای دیوار حائل توسط همسایه مجاور – شرح تفاوت نظریه های بازرسان اداره کار با کارشناسان رسمی دادگستری)

سفرسوم – جلسه چهل و دو۴۲سال۹۵(بازخوانی دو پرونده در رابطه با نشست ساختمان ، سالها پس از بهره برداری و علت تقصیر گرفتن مهندس ناظر و محاسب و سازنده و شهرداری)

سفرسوم – جلسه چهل و سه۴۳سال۹۵(شرح روابط حقوقی و فنی و مالی فی مابین مهندسین چهارناظره)

سفرسوم – جلسه چهل و چهار۴۴سال ۹۵آغازسال۲۰۱۷ (بازخوانی پرونده سقوط اتومبیل بداخل گود ساختمانی بازخوانی دو پرونده محکومیت مهندسین ناظر بدلیل دادن گزارش خارج از موعد شرح بیمه مهندسین در زمان بازنشستگی شرح بیمه کیفیت ساختمان برای سازندگان اشاره ای به قرارداد نظارت)

سفرسوم – جلسه چهل و پنج۴۵سال۹۵(شرح مسئولیت های سرپرست کارگاه)

سفرسوم – جلسه چهل و شش۴۶سال۹۵(شرح مسئولیت های عوامل پروژه در ترکیب نظام فنی و اجرایی با نظام مهندسی در حوادث زمان احداث و بهره برداری پروژه های ساختمانی)

سفرسوم – جلسه چهل و هفت۴۷سال۹۵(بازخوانی پرونده سقوط کارگر از نرده بان ،پرونده تائیدات خارج از صلاحیت مهندس محاسب ،نحوه گزارش نویسی سفتکاری برای مواردیکه هنوز سقف های طبقات به اتمام نرسیده ،بازخوانی پرونده ای که ناظر ۱۰۰ درصد تقصیر گرفت ، روانشناختی در نظارت و چگونگی سختگیری ناظر)

سفرسوم – جلسه چهل و هشت۴۸سال۹۵(بازخوانی پرونده سقوط کودک از پنجره ،پرونده فوت کارگر و تقصیر گرفتن پزشک ،پرونده سکته کارگری در ساختمان و تقصیر گرفتن عوامل اجرایی ، تعریف کارگاه پرخطر و بازخوانی پرونده برق گرفتگی کارگری در حال آب دادن بتن ، بررسی محکومیت های مهندسین در سایر کشورهای جهان)

سفرسوم – جلسه چهل و نه۴۹سال۹۵(استفاده از کتراک در خاکبرداری – بحث جرایم اداره کار برای اخراج کارمندان از شرکت ها – قیچی شدن ناظر در نظارت های مشارکت در ساخت – بحث تائیدات ناظر در شاسی کشی آسانسور)

سفرسوم – جلسه پنجاه ۵۰سال۹۶(بازخوانی پرونده ساختمانی که حدود ۷ سال نتوانست از مهندس ناظر پایانکار بگیرد شرح آنکه چرا ،در تخلفات مشابه توسط ناظرین ، شورای انتظامی نظام مهندسی آراء متفاوت صادر میکند)

سفر سوم – جلسه پنجاه و یک ۵۱سال۹۵(شرح گزارشهای متناقض ، جایگاه قانونی ناظر ، علت ضعف شخصیتی ناظر در مقابل سازندگان حرفه ای ، چگونگی جبران گزارشهای خارج از موعد مهندس ناظر)

سفر سوم – جلسه پنجاه و دو ۵۲سال۹۵(شرح مسوولیت ناظران برق و مکانیک در تجهیز کارگاه با بازخوانی پرونده ، اهمیت آموختن مسئولیت ناظران سازه و معماری برای کلیه ناظران و طراحان در رشته های مختلف و همچنین مجریان ذیصلاح ، اشاره مختصری به اورلپ(همپوشانی) مسوولیت ناظر معماری و سازه با بازخوانی پرونده و چگونگی تبرئه شهرداری بدلیل عدم حضور مجری ذیصلاح در حوادث ساختمانی – تاکید مجدد بر اعلام گزارشات در موعد ، توسط ناظران با بازخوانی پرونده)

سفرسوم – جلسه پنجاه و سه ۵۳سال۹۵(هشدار به ناظرین که اشتباهات نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در دادگاه میتواند به راحتی منجر به صدور رای اشتباه شود !! – طرح شکایت در زمان بهره برداری برای کاهش ابعاد آسانسور بدلیل آنکه برانکاردبر نمی باشد – شرح چگونگی دادن گواهی پایانکار توسط ناظر بر اساس گروه بندی تخلفات مالک)

سفرسوم – جلسه پنجاه و چهار ۵۴سال۹۵(بحث مفصل در رابطه با مشرفیت و سایه اندازی بر روی ساختمان همسایه ها و چگونگی ابطال پروانه ساختمانی و پایانکار بدلیل مشرفیت و سایه اندازی)

سفرسوم – جلسه پنجاه و پنج ۵۵سال۹۶(بازخوانی دو پرونده -ترکیب ماده ۳۲۹ قانون مدنی با مقررات ملی ساختمان مبنی بر آنکه ساختمان کالایی ملی است – توضیح در رابطه با تکنیک فرار شهرداری از مسئولیت خود در دادگاه برای عدم معرفی مجری ذیصلاح – شرح مسئولیت تام مهندس ناظر برای آزمایشات بتن و میلگرد و جوش و خاک – توضیحی درباره ممنوعیت اجرای سرویس بهداشتی در جهت قبله و ممنوعیت استفاده از صراحی سنگی در نرده های بالکن ها)

سفر سوم – جلسه پنجاه و شش ۵۶سال۹۵(توضیحات بیشتر در رابطه با انطباق ماده ۳۲۹ قانون مدنی با مقررات ملی ساختمان -بازخوانی دو پرونده برای رعایت موارد ایمنی و فنی و شهرسازی توسط ناظر در حین ساخت – لزوم توجه مهندسین ناظر به تاریخ پایان اعتبار پروانه ساختمانی)

سفرسوم – جلسه پنجاه و هفت ۵۷سال۹۶(لزوم توجه مهندسین ناظر به جعلی نبودن نقشه های جدید آورده شده توسط مالکین – بازخوانی ۴ پرونده حادثه ای در اثر پرتاب مصالح بر روی سر کارگران در حین اجرای کار – شرح معنای قانونی مسئولیت ناظر و طراح در بیمه حرفه ای آنها بر اساس قانون عمومی بیمه)

سفرسوم – جلسه پنجاه و هشت ۵۸سال۹۵(بحث نشست ساختمان در زمان بهره برداری – ساخت ساختمان در لبه دره ها و رانش ساختمان به سمت دره با بازخوانی پرونده – توجه اکید مهندسین ناظر به بازدیدهای نظارت عالیه و بازرسهای سازمان – بحث حقوقی و فنی در مورد درز انقطاع)

سفرسوم – جلسه پنجاه و نه ۵۹سال۹۵(بازخوانی پرونده فلوی مغناطیسی و شرح مسئولیت ناظر برق و هماهنگ کننده در آن – شرح مسئولیت های مشترک ناظرین با مسئولین ایمنی(HSE) – تفکیک مسئولیت های ناظرین پنجگانه در موارد وقوع حوادث ساختمانی)

سفرسوم – جلسه شصت ۶۰سال۹۵(شرح مسئولیت نماینده صاحب زمین در قراردادهای مشارکت در ساخت – لزوم داشتن پروانه فنی و حرفه ای برای تعمیرکاران فنی ساختمان – شرح مسئولیت نظارت مقیم و مسئولیت مشورت دادن مکتوب به ناظر در ساخت و ساز شهری)

سفرسوم – جلسه شصت و یک ۶۱سال۹۵(مسئولیت نظارت عالیه در نظام فنی و اجرایی – مسئولیت مدیر عامل یک شرکت حتی پس از تعویض آن – شرح مسئولیت نظام مهندسی و شهرداری در تائیدات نقشه ها – ممنوعیت اتصال فاضلاب باران به اگوی شهری – نحوه گزارش ناظر برای ساختمان هایی که بدون اخذ پایانکار اقدام به بهره برداری می کنند – تبعات انعقاد قرارداد نظارت و طراحی برای شرکت ها با نرخ بیشتر از تعرفه سازمان -شرح کروکی قضایی مربوط به چاله ها در جاده ها و اتوبان ها که باعث خسارت می گردند)

سفرسوم – جلسه شصت و دو ۶۲سال۹۵(شرح مجدد گزارش در موعد و نظارت مستمر شرح قاعده میخ طویله! – شرح توهم گودرزی! -چگونگی اصلاح گزارشات خلاف واقع ناظر بطور ناخواسته – نحوه گزارش نویسی در مواردیکه مالک روی شمشیری های فلزی راه پله طاق ضربی اجرا نماید – چگونگی اظهار نظر برای تامین نور کافی واحدها در مواردیکه تیغه بندی های داخلی تغییر کرده باشد)

سفرسوم – جلسه شصت و سه ۶۳سال۹۵(شرح مسئولیت مدیریت آپارتمان در پرداخت مطالبات تامین اجتماعی – مسئولیت مدیریت آپارتمان حتی پس از تعویض آن – شرح بیمه مسئولیت مدیریت آپارتمان)

سفرسوم – جلسه شصت و چهار ۶۴سال۹۵(بیان هماهنگی بین ناظرین سازه و تاسیسات مکانیکی بمنظور مشخص کردن بازشوهای داکت های تاسیساتی در سقف ها – بازخوانی پرونده در مسئولیت ناظر برق – تاکید به ناظرین مبنی بر کنترل اتصال صحیح بالابرها به سقف ها – بازخوانی پرونده در مسئولیت صاحب زمین در صورت دخالت در امر ساخت)

سفرسوم – جلسه شصت و پنج ۶۵سال۹۵(شرح بیمه تمام خطرپیمانکاران – بازخوانی پرونده در اهمیت دستورکاردادن پیمانکاران بالادست به پیمانکاران پایین دست – بازخوانی پرونده دراهمیت صورتحساب در زمان احداث پروژه ها)

سفرسوم – جلسه شصت وشش ۶۶سال ۹۶(شرح مسئولیت مهندس ناظر گودبرداری! – بازخوانی یک پرونده در خصوص عدم رعایت ایمنی در استاندارد آتشنشانی – بیان تفاوت شبکه خودکار باران با سیستم اعلام و اطفا حریق – اهمیت کنترل ابعاد سرویس بهداشتی و حمام و کنترل اجرای جک معلول برای ناظرین معماری و هماهنگ کننده – چگونگی طرح شکایت کیفری بر علیه شهرداری در صورت مسدود کردن حق امضا مهندسین ناظر – چگونگی ثبت نام در “سامانه ثنا” در قوه قضائیه)

 

سفرسوم – جلسه شصت و هفت ۶۷ نوروز ۹۶(بازخوانی یک پرونده در اهمیت دادن دستورکار توسط سرپرست کارگاه به پیمانکاران جزء – یادآوری نحوه گزارش دادن کنترل عرض راه پله در اسکلت بتنی – نحوه آزادسازی سهمیه مهندسین ناظر در زمان سفتکاری – نحوه عملکرد ناظر جهت مسکونی کردن پارکینگ و یا گذاشتن کانال کولر در بالکن توسط مالک)

سفرسوم – جلسه شصت و هشت ۶۸ سال ۹۶(نحوه گزارش نویسی فونداسیون چنانچه مالک ‌قصد تکمیل آن را در اجرای سقف ها داشته باشد – تاکید مجدد کنترل جانمایی بیس پلیت ها قبل از بتن ریزی فونداسیون – نحوه گزارش دادن ناظر در زمان تعطیلات رسمی – کنترل توضیحات پروانه ساختمانی مبنی بر آنکه ساختمان دارای “محدودیت ارتفاع” باشد – پرداخت عوارض تخلفات متراژی مالک ، رافع مسئولیت ناظر برای ندادن گزارش نیست – نحوه گزارش ناظر در مواردیکه بین نقشه های معماری و سازه مغایرت وجود دارد – مهندس ناظر الزامی به تائید استحکام و مهر و امضا چک لیست مباحث ۶ و ۱۹ ندارد – نحوه برخورد مهندس ناظر در مواردیکه به مدت طولانی ، عملیات اجرایی متوقف گردیده یا آنکه قبل از شروع بکار اعتبار پروانه ساختمانی تمام گردیده است)

سفرسوم – جلسه شصت و نه ۶۹ سال ۹۶(نحوه انعقاد قرارداد نظارت – بیان تاریخ شروع قرارداد نظارت و اخذ وکالتنامه از نماینده مالک – نحوه تمدید قرارداد نظارت – بحث روش تعویض ناظر بیان آنکه اتمام مدت قرارداد رافع مسئولیت مهندس ناظر نمی باشد – شرح اهمیت صدور پروانه تعویض ناظر(پیرو پروانه) برای تعویض ناظر)

سفرسوم – جلسه هفتاد ۷۰ سال ۹۶(بیان آنکه مهندس ناظر نبایستی شماره حساب بانکی خود را به مالک بدهد – بیان روش های مختلف شکایت مهندس ناظر از مالک در محاکم قضایی بابت مطالبه حق الزحمه نظارت)

سفرسوم – جلسه هفتادویک ۷۱ سال ۹۶(شرح اهمیت صورتجلسه فصل مشترک در تعویض ناظر با بازخوانی دو پرونده واقعی)

سفرسوم – جلسه هفتاد و دو ۷۲ سال ۹۶(بیان حق الزحمه مهندس ناظر بابت ایجاد اضافه متراژ – بیان پرداخت ۵درصد سهم سازمان از حق الزحمه نظارت – بیان حالتی که دو ناظر بدون تعویض ، همزمان نظارت ساختمانی را بر عهده داشته باشند – شرایط تعویض ناظر بدون توافق با ناظر قدیم – بحث حقوقی در رابطه با رای کمیته داوری مبنی بر تعویض ناظر بدون توافق با ناظر قدیم – مسئولیت ناظر پس از محکومیت شورای انتظامی برای نظارت هایی که از قبل دارد)

سفرسوم – جلسه هفتادوسه۷۳سال۹۶(بحث انواع تصرف ملک و آپارتمان و شرح تصرف عدوانی و ورود به حرز با بازخوانی ۵ پرونده واقعی)

سفرسوم – جلسه هفتادوچهار۷۴ سال۹۶(شرح روش متداول مبایعه نامه و آسیب شناسی آن و نحوه آموزش نوشتن مبایعه نامه به طریق صحیح و قانونی تا مانع از کلاهبرداری گردد)

سفرسوم – جلسه هفتادوپنج۷۵سال۹۶(نحوه انجام فسخ مبایعه نامه – شرح وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهدات – شرح انواع شروط ضمن عقد)

سفرسوم – جلسه هفتادوشش ۷۶سال۹۶(شرح آسیب شناسی کلاهبرداری فروشنده در مبایعه نامه ملک یا آپارتمان)

سفرسوم – جلسه هفتادوهفت۷۷سال۹۶(شرح چک کیفری و چک حقوقی و چک امانت و چک تضمین و چک بدون تاریخ و نحوه اقدامات قضایی و اجرائیه گرفتن بر روی آنها – آموزش نحوه تنظیم مبایعه نامه اتومبیل)

سفرسوم – جلسه هفتادوهشت۷۸سال۹۶(پاسخ به برخی سوالات در زمینه مبایعه نامه و تصرف و چک تضمین – شرح مختصری از برات و سفته و نحوه اقدامات قضایی بر روی آنها)

 

سفرسوم – جلسه هفتادونه۷۹سال۹۶(شرح نحوه تنظیم اجاره نامه و بازخوانی ۳ پرونده در باب آسیب وارده به موجر از سوی مستاجر – شرح اهمیت شاهد در قراردادهای اجاره نامه و مبایعه نامه و …)

سفرسوم – جلسه هشتاد۸۰سال۹۶(ادامه شرح اجاره نامه با بازخوانی یک پرونده در باب آسیب وارده به مستاجر از سوی موجر)

سفرسوم – جلسه هشتادویک۸۱سال۹۶(تعریف سرقفلی و ملکیت مغازه – آسیب شناسی اجاره سرقفلی برای حالتی که صاحب ملکیت جدا از سرقفلی است با بازخوانی یک پرونده واقعی – شرح تفریط و تعدی در باب آنکه چگونه صاحب ملکیت می تواند سرقفلی را از دست صاحب سرقفلی خارج کند با بیان پرونده های واقعی)

سفرسوم – جلسه هشتادودو۸۲سال۹۶(شرح تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه و با پروانه کسب و با کاربری تجاری – شرح مباشر نامه در اجاره سرقفلی – روش فروش سرقفلی – ایجاد سرقفلی برای مغازه های نوساز – چگونگی تخلیه مغازه برای حالتی که پروانه تخریب و نوسازی صادر می شود – بحث فوت صاحب سرقفلی و تعیین تکلیف سرقفلی)

سفرسوم – جلسه هشتادوسه۸۳سال۹۶(شرح چهار چوب تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت – شرح وجه التزام – شرح مسئولیت تضامنی – شرح داور – شرح خیارات – شرح باب شرکت)

سفرسوم – جلسه هشتادوچهار۸۴سال۹۶(ادامه شرح قرارداد مشارکت در ساخت – شرح روش پلکانی در انتقال سند – نحوه انتقال سند به نام سازنده – شرح مدت قرارداد تعریف مبدا و پایان قرارداد – شرح حق حبس مدت قرارداد)

سفرسوم – جلسه هشتادوپنج ۸۵ سال ۹۶(ادامه شرح قرارداد مشارکت در ساخت – شرح شرایط خصوصی قرارداد – حدود اختیارات داور و نحوه عزل آن – شرح نقشه پیشنهادی و تقسیم نامه – شرح فسخ در قرارداد مشارکت در ساخت – چرخ کردن صاحب زمین با سفته)

سفرسوم – جلسه هشتادوشش ۸۶ سال ۹۶(ادامه شرح قرارداد مشارکت در ساخت – مسئولیت های صاحبان زمین در مواقعی که سازنده فاقد مجری ذیصلاح باشد – بازخوانی یک پرونده واقعی کلاهبرداری در قرارداد مشارکت در ساخت – تعریف اصطلاحات حقوقی قراردادها)

سفرسوم – جلسه هشتادوهفت ۸۷ سال ۹۶(شرح نحوه تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت برای املاکی با وقف عام و وقف خاص و بررسی ابعادحقوقی آنها با بازخوانی یک پرونده واقعی)

سفرسوم – جلسه هشتادوهشت ۸۸ سال ۹۶(شرح مشاعات و اختصاصات و مستغلات و شرح تقسیم نامه رسمی و صورتمجلس تفکیکی شرح تفکیک و شرح افرازاملاک با باز خوانی دوپرونده واقعی)

سفرسوم – جلسه هشتادونه۸۹ سال ۹۶(شرح قانون پیش فروش آپارتمانها)

سفرسوم – جلسه نود۹۰سال۹۶تعریف عقدجایزوعقدلازم و توضیحاتی پیرامون ماده۴۸و۴۶شرایط عمومی پیمان

سفرسوم-جلسه نودویک۹۱سال۹۶(بیان تشابه حقوق قضایی کشوربااحکام فقه،شرح ضمان عاقله در جرایم خطای محض،شرح تبعات محکومیت مهندسین ناظربعدازفوت آنها،محکومیت مهندسین ناظربدلیل تخلیه صدادار بار از تریلی،شرح توقف اتومبیل در محل های غیرمجازوآسیب برآن بدلیل سقوط مصالح)

سفر سوم – جلسه نود و دو سال ۹۶(بازخوانی پرونده های مربوط به حوادث کندن چاه در معابر عمومی و داخل ساختمان – بررسی آثاروتبعات ورود دزد به کارگاه های ساختمانی و منازل و آسیب دزد ، با بازخوانی هفت پرونده واقعی)

سفر سوم – جلسه نود و سه سال ۹۶(پاسخ به برخی پرسش های اعضای کانال ، شرح قاعده حقوقی:منشادینی که هنوزمشخص نشده ،قابل ابراءنیست”بابازخوانی پرونده واقعی)

سفرسوم – جلسه نودو چهار۹۴سال ۹۶(شرح قواعدحقوقی:سالبه به انتفاءموضوع و ضمان مالم یجب باطل است بابازخوانی پرونده های واقعی)

سفرسوم – جلسه نود و پنج ۹۵ سال ۹۶(تعریف سبب و مباشرت و معاونت و مشارکت و آمره بودن در وقوع حوادث ساختمانی ، شرح انواع سبب ، بحث پیرامون آنکه آیا مهندس ناظربالاخره سبب است یا خیر؟)

سفرسوم – جلسه نودوشش۹۶سال۹۶(شرح قواعدحقوقی ** من له الغنم فی علیه الغرم**و**نظریه خطر**وچگونگی تبرئه ناظربه کمک این قواعددربرخی موارد ، شرح اصل۴۰قانون اساسی با بازخوانی یک پرونده واقعی ، شرح نظام های حقوقی سیویل لا و کامن لا ، شرح عناصرجرم)

سفرسوم – جلسه نود و هفت ۹۷ سال ۹۶(شرح حقوق اداری و شرکتی و مسئولیتهای پرسنل آنها * شرح دوره های سنت ، مدرنیته ، پست مدرنیته و فراپست مدرنیته در معماری و شعر و موسیقی و جامعه شناشی و …).

جلسه نود و هشت 98 شرح دوره ای سنت ، مدرنیته ، پست مدرنیته و فراپست مدرنیته در علم حقوق

حل کردن پرونده های بغرنج حقوق مهندسی در محور z با بازخوانی پرونده های واقعی

جلسه نود و نه 99  پاسخی به برخی سوالات مهندسین

مسئولیت ضامن وام گیرنده در بانک

تفاوت مسئولیت ناظر و بازرس در گزارشات خارج از موعد

شرح مسئولیت های ناظران چهارگانه در عایق کاری رطوبتی ساختمان

بازخوانی یک پرونده در اهمیت گزارشات در موعد توسط ناظر

بازخوانی یک پرونده در محکومیت طراح نقشه های معماری

جلسه صد 100 شرحی ازسیرتحولات بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظروطراح باشرح دقیق بیمه Claim Base

مقایسه هزینه خریدبیمه های مسئولیت مهندسی بصورت ادعا محور با حادثه محور

شرح مختصری ازبیمه گروهی نظام مهندسی استان تهران

شرح بیمه مسئولیت مجریان ذیصلاح

بیمه مسئولیت پیمانکاران جزء

شرح مختصری از بیمه مدیریت آپارتمان

شرح حقوقی بیان “الزام مالک به بیمه ساختمان”درقراردادها

جلسه صدویک 101 تاکیدبه مهندسان ناظردرتوجه به آدرس واقعی ساختمان محل نظارتشان

تاکیدبه مهندسان ناظر در توجهبه نقشه های تاسیسات زیربنایی رد حین خاکبرداری

شرح رعایت مواردایمنی درحین کاربادستگاه هوابرش

توجه اکیدبه مهندسین تک ناظره و ناظربرق اماکن و ناظرآبفا به نکات حقوقی نظارت

و همچنین شرح مختصری به وظایف مهندسین ناظردرشبکه خودکارباران

جلسه صدودو 102 شرح مسئولیت ناظرنقشه برداری در کنترل درز انقطاع

شرح مسئولیت ناظر سازه در عملیات تخریب ساختمان قدیمی

شرح ناظر جایگزین!

شرح “زمان موثر”در گزارشهای مهندسین ناظر

تاثیرمحرومیت اعضای پشت پروانه در محرومیت شرکت حقوقی با بازخوانی پرونده

جلسه صدوسه ۱۰۳ نحوه از کارانداختن کنتور اجرت المثل همسایه مجاور هنگامی که خسارت به ساختمان او وارد می نمائید

شرح مسئولیت بنیادمسکن روستایی و دهیاری ها در ساخت و ساز روستاها با بازخوانی پرونده های واقعی

جلسه صدوچهار 104 شرح مسوولیت مهندسین ناظر و طراح در کشور استرالیا با بازخوانی یک پرونده واقعی از کشور استرالیا

شرح نواقص طراحی و نظارت و اجرا در پروژه های بزرگ با بازخوانی دو پرونده

بیان آنکه محکومیت های مالی شرکت های حقوقی ربطی به مدیرعامل و شرکای شرکت ندارد

جلسه صدوپنج 105 اشاره به بیمه Claim Base

شرحی بر تامین خواسته در چک های حقوقی

اشاره ای در مورد انتقال قطعی سند با وکالت بلاعزل فروش

توصیه مجدد بر گزارشات در موعد مهندسین ناظر

الزام اعلام تکلیف نتیجه قراردادهای کاری مهندسین به سازمان

جلسه صدوشش 106 مسوولیت نماینده های کارفرما و ناظران مقیم در تاییدات صورت وضعیت ها در نظام فنی و اجرایی

اهمیت گرفتن تاییدات مالی از کارفرما در قراردادهای مدیریت پیمان در حوزه ساخت و ساز شهری با بازخوانی پرونده های واقعی

جلسه صدوهفت107 خطرصدور چک بانکی در وجه فروشنده

مسئولیت مدیریت پیمان در زمان بهره برداری ساختمان بابازخوانی دو پرونده واقعی

اهمیت دادن دستور کار به پیمانکاران جزء توسط ناظر و مجری ذیصلاح

شرح مسئولیت پایش نقشه ها با بازخوانی پرونده

تخلفات انتظامی مهندس ناظر در گرفتن کار نظارت تاثیری در عزل ناظر ندارد

جلسه صدوهشت 108 شرح حقوقی و فنی اسکوپ سنگ نما

تاکیدبه مهندسین ناظر بابت توجه به نبشی کشی های بلوک های سبک گازی برای دیوارهای پیرامونی

چگونگی اسکوپ سرامیک در نما

نحوه گزارش دادن عدم اسکوپ سنگ نما بحث

پیرامون تاییده پایانکار برای ساختمانهایی که سنگ نمای آنها اسکوپ نشده است

جلسه صدونه 109 تاکید به ناظرین سازه که کوچکترین تغییرات سازه ای میبایستی به تایید مهندس محاسب برسد

چگونگی تعویض مهندسین طراح

لزوم توجه ناظرین به برگه های اخطاریه شهرداری به مالکین

بازخوانی یک پرونده واقعی در آسیب به آپارتمان بدلیل تغییر در پلان کاربری در زمان بهره برداری

تاکید مجدد به مهندسین ناظر سازه درباره توجه به طول مهاری تیرچه ها و اختیارات آنها در پذیرش نتایج آزمایشات بتن و میلگرد و جوش

جلسه صدوده 110 سال 96 شرح تفصیلی گروه بندی چهارگانه تخلفات مالک برای دادن تاییدیه پایانکار از سوی ناظرین

لزوم نوشتن مهندس تک ناظره در گزارشات خود به آوردن ناظر برق اماکن و ناظر آبفا

لزوم کنترل در موعد تخلفات ساختمان با نقشه های مصوب توسط ناظرین برق اماکن و آبفا با بازخوانی دو پرونده

جلسه صدویازده111 خسارات جانی مربوط به عدم اجرای فیوز محافظ جان با بازخوانی پنج پرونده واقعی

شرح عملکرد چاه ارت و نحوه اجرای قدم به قدم آن

شرح عملکرد همبندی و نحوه اجرای آن

شرح چاه صاعقه گیر و نحوه اجرای آن

جلسه صدودوازده 112 لزوم توجه مهندسین ناظر سازه به کنترل جوش های اتصالات نبشی کشی های شاسی آسانسورها با بازخوانی یک پرونده واقعی

نحوه اجرای دال بتنی زیر موتور آسانسورها با بازخوانی پرونده سقوط موزاییک از زیر دال بتنی

جلسه صدوسیزده 113 نحوه شکایت و اخذ خسارت از شهرداری بدلیل جلوگیری های غیرقانونی از ساخت ، با بازخوانی پرونده

شرح مباحث فنی و حقوقی برای بتن ریزی ها در برودت هوا با باز خوانی پرونده

جلسه صدوچهارده ۱۱4 نحوه صحیح تنظیم مبایعه نامه اتومبیل

لزوم توجه ناظرین سازه به شمارش میلگردها و اندازه گیری های ابعاد تیرها

لزوم توجه ناظریم معماری به اظهارنظر درباره مبحث 19 مقررات ملی

جلسه صدوپانزده ۱۱5 اختیارات و مسوولیتهای ناظرین سازه در پذیرش یا رد آزمایشات بتن و میلگرد و جوش

ارائه جدول کارگاهی طرح تقریبی اختلاط برای ستونهای بتنی

جلسه صدوشانزده ۱۱6 ویژگی های دودکش های وسایل گازسوز خانگی

شرح اهمیت دریچه تبادل هوا و جانمایی آن و چگونگی تنظیم صورتجلسه توسط ناظرین برای دریچه تبادل هوا با بازخوانی پرونده های واقعی مرگ خاموش

جلسه صدوهفده۱۱7 ممنوعیت تغییرات در دودکش های وسایل گازسوز خانگی در زمان بهره برداری با بازخوانی یک پرونده واقعی مرگ خاموش و ارائه راه کار قانونی برای این قبیل تغییرات

جلسه صدوهجده ۱۱8 ممنوعیت عبور دودکش از جداره های دیواره حمام

شرح واکنش مرگبار گاز منواکسید کربن با بخار آب با بازخوانی سه پرونده واقعی در مرگ خاموش

جلسه صدونوزده ۱۱9 شرح آنکه مهندس متعهد به نتیجه است و پزشک متعهد به وسیله

شرح قضاوت مهندسی با بازخوانی یک پرونده واقعی در مرگ خاموش

جلسه صدوبیست120 بازخوانی یک پرونده واقعی مرگ خاموش در اهمیت دریچه تبادل هوا

مسوولیت مدیریت آپارتمان و بهره بردار کنندگان در تغییرات سیستم گرمایش آپارتمان با بازخوانی یک پرونده واقعی در مرگ خاموش

عدم رسیدن احضاریه های دادگاه به ناظرین گاز و محکومیت آنها با بازخوانی یک پرونده واقعی در مرگ خاموش

جلسه صدوبیست و یک 121 اهمیت توجه ناظرین گاز به قطر دودکش های آبگرمکن با بازخوانی یک پرونده واقعی مرگ خاموش!

توجه به وضعیت دودکش های وسائل گرمایشی و خوراک پزی اتاق های کارگری در کارگاه های ساختمانی با بازخوانی سه پرونده واقعی مرگ خاموش!

جلسه صدوبیست و دو 122 توجه مهندسین ناظربه آنکه بدون اقامه دلیل محال است کارشناسان دادگستری و قضات به بی گناهی آنان پی ببرند!!

اهمیت کنترل روش تست فشارلوله های گاز توسط ناظر گاز با بازخوانی یک پرونده واقعی

اهمیت اجرای اگزوزفن در پارکینگ ها برای تهویه هوا با بازخوانی یک پرونده واقعی

جلسه صدوبیست و سه 123 توجه اکید مهندسین ناظر به وجود دودکش های همسایه مجاور در حریم ساختمانی که تحت نظارت دارند با بازخوانی دو پرونده واقعی مرگ خاموش ! و ارایه راه حل بری این قبیل موارد

جلسه صدوبیست و چهار 124 لزوم توجه مهندسین ناظر در حین تخریب ساختمان قدیمی به آسیب وارده به دوکش های همسایه مجاور با بازخوانی یک پرونده مرگ خاموش!

بازخوانی حادثه برق گرفتگی بالابر در اثر اتصال سیم برق به لزوم نصب فیوز محاظ جان در تابلوی برق مشاعات

اشاره ای به عملکرد چاه صاعقه و سیم پنجم ، بازخوانی یک پرونده واقعی در خصوص جعل گواهی استاندارد آسانسور و تبعات آن

جلسه صدوبیست و پنج 125 بررسی علل بی اعتنایی مهندسین به مباحث حقوق مهندسی!

بررسی مسئولیت های مهندسین عضو سازمان استان تهران که صلاحیت تاییدات آتش نشانی را دریافت کرده اند

شرح مسئولیت های چهار ناظره در حوادث چاه های فاظلاب در زمان احداث و بهره برداری

جلسه صدوبیست و شش 126 بررسی خسارت های جانی و مالی ناشی از عدم رعایت ضوابط و آیی نامه های مربوط به رشته ترافیک با بازخوانی پنج پرونده

بیان برخی روش های مهارتی در دفاع از متهم توسط وکلای حرفه ای در پرونده های جزایی با بازخوانی پرونده

شرح ضمان جریره و رابطه فقهی آن با قانون عمومی بیمه

جلسه صدوبیست و هفت 127 تعریف اخلاق مهندسی در حقوق مهندسی

بیان علت دستور توقف ناظرین به ترکیب عدم رعایت موارد ایمنی برای نواقص فنی ساختمان

بیان راه حل بمنظور جلوگیری از محکومیت قضایی مهندسین ناظر دلیل ندادن مجوز شروع بکار بابت عدم حضور مجری ذیصلاح

شرح رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال الزام بکارگیری مجریان ذیصلاح در ساخت ساختمان ها

جلسه صدوبیست و هشت 128 نحوه تشخیص کیفیت و درجه بندی یونیلیت برای سقفهای تیرچه بلوک

معرفی آتروکیور2 جهت محافظت آب داخل بتن جهت تبخیر نشدن

شرح ضریب فرهنگی ! در آیین نامه آبا

نحوه ارائه مباحث زلزله توسط ناظرین برای مالکین و پیمانکاران بمنظور تسلط روانی بر آنها

جلسه صدوبیست و نه 129 درختی را بریدند که زیرش آرمیدند!!

توجه مهندسین ناظر سازه به مقطع معادل میلگردها در مقاطع بتنی

چگونگی برخورد مهندسین ناظر سازه با پیمانکاران اسکلت فلزی و بیان اهم نکات جوشکاری به آهنگران جهت تسلط روانی بر آنان

جلسه صد و سی 130 بحث مسئولیتهای ناظر معماری و ناظر تاسیسات مکانیکی در نم دادن کف سرویسهای بهداشتی و بامها

شرح تفاوت کیفیت قیرگونی با عایق رطوبتی پیش ساخته

شرح دتایل اجرایی کفشور حمام

شرح دتایل اجرایی جازدن شتر گلوی توالت

شرح دتایل اجرایی کف خواب پشت بام

جلسه صد و سی 131 اصلاحیه قطر دودکش آبگرمکن های زمینی و دیواری

معرفی متریال نوین ساختمانی “گرین سیل Green Seal” عایق رطوبتی کریستالیزیشن نفوذگر در بتن و معرفی محصولات Gs200 و Gs100 و اینجکشن گروت و آنی گیر

جلسه صد و سی و دو 132 بن بست نیلینگ !!

شرح آثار حقوقی و کیفری پایدارسازی دیوارهای گود به روش نیلینگ و انکراژ برای سازندگان و پیمانکاران

و شرح مسئولیتهای آن برای مهندسین ناظر و مجریان ذیصلاح با بازخوانی 5 پرونده

و شرح قانون غازها!!!

جلسه صد و سی و سه 133 اشاره مختصری به مسئولیتهای مهندسین رشته ساختمان در آسیب ساختمانها بعد از زلزله

شرح روش اجرای بارت و تاپدان(Top Down) بمنظور صحیح ترین جایگزین برای نیلینگ و انکراژ در پایدارسازی دیوارهای گودبرداری های عمیق در ساخت و ساز شهری

سفرچهارم

جلسه 134 تا 157

 جلسه صد و سی و چهار 134 شرح اختیارات گسترده مهندسین ناظر و محدودیتهای آنها

اشاره مختصری به بحث تعویض ناظردر صورت محرومیت انتظامی مهندس ناظر

ادامه نظارت کارهایی که از قبل دارد بلامانع است

عدم پرداخت خسارت توسط بیمه گر درصورت تخلف بیمه گزار از قانون

اقرار مهندس ناظر در دادگاه بالاترین دلیل است !!

محکومیت شهرداری در عمل نکردن به دستورات مهندس ناظر با بازخوانی پرونده

جلسه صد و سی و پنج 135 شرح روشهای فنی و حقوقی کنترل نفوذ آب زیرزمینی بداخل گود و وجود قنات در حین گودبرداری با بازخوانی پرونده

نحوه نوشتن گزارش گودبرداری در مواردیکه سازه نگهبان ناقص اجرا شده لیکن اجرای فونداسیون ضروری است

نحوه دادن گزارش تخلف توسط ناظر بدلیل عدم صلاحیت مجری ذیصلاح و عدم صلاحیت سایر پیمانکاران جزء

جلسه صد و سی و شش 136 بخش اول از شرح وظایف و مسئولیتهای ناظرین به تفکیک رشته های :

نقشه برداری

، معماری ،

سازه ،

تاسیسات مکانیکی

، تاسیسات برقی

، ناظرین گاز ،

ناظرین آبفا

، ناظرین برق اماکن

و ناظر هماهنگ کننده

جلسه صد و سی و هفت 137 بخش دوم از شرح وظایف ناظرین به تفکیک رشته های تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی

جلسه صد و سی و هشت 138 سال ۹۶ (بخش سوم از شرح وظایف و مسئولتهای مهندسین ناظر مربوط به رشته گاز)

جلسه صد و سی و نه 139 سال ۹۶ (بخش چهارم از شرح وظایف و مسئولیتهای مهندسین ناظر مربوط به رشته های نظارت آبفا و نظارت برق اماکن) )

جلسه صد و چهل 140 سال ۹۶ (شرح وظایف و مسئولیتهای ناظرین هماهنگ کننده – نحوه مکاتبات و الگوریتم گزارش دهی فی مابین ناظرین – شرح مسئولیتهای مشترک(اورلپ) بین ناظرین – شرح مسئولیت دو یا سه ناظر هم رشته در یک ساختمان )

جلسه صد و چهل و یک 141 سال ۹۶ (شرح مجدد بیمه در ارکان شرکتهای حقوقی مهندسی – اشاره مختصری به سببیت و مباشرت – تاکید به ناظرین در توجه به اجرای فضای سبز پشت بام و بریدن درختها و همچنین توجه به نقشه های کمیسیون نما – بازخوانی پرونده ای غم انگیز از محکومیت مهندسی در زلزله رودبار – بازخوانی پرونده های مهندسین ناظر در زلزله اهر – بازخوانی یک پرونده در اهمیت اجرای وال پست )

جلسه صد و چهل و دو 142 سال ۹۶ (بازخوانی دو پرونده در خصوص جانپناه و نصب شیشه یا تلق برروی نورگیر بام – بازخوانی پرونده افتادن تاج از نمای پشت بام – بازخوانی پرونده گزیدگی گارگری توسط مار و تقصیر گرفتن مهندس ناظر – تذکر مجدد در خصوص گزارش اتمام عملیات – بررسی دقیقتر در خصوص گذاشتن مدرک تحصیلی برای رتبه بندی شرکتها )

جلسه صد و چهل و سه 143 سال ۹۶ ( شرح آثار حقوقی و کیفری و انتظامی برگه استحکام برای مهندسین ناظر سازه در بافتهای فرسوده و یا برای تعویض ناظر – نحوه دادن گزارش تخلف توسط ناظر بعد از پایانکار و بررسی آثار حقوقی و کیفری و انتظامی آن)

جلسه صد و چهل و چهار 144 سال 96 ( تکنیک زنجیر کردن قرارداد مشارکت در ساخت با قرارداد مبایعه نامه )

جلسه صد و چهل و پنج 145 سال 96 ( شرح نتایج آزمایشات بتن و میلگرد و جوش و مکانیک خاک و مسئولیت متقابل مهندس ناظر و محاسب و مجری و آزمایشگاه ، تکنیکی برای کاهش مسئولیت مهندس مجری در ساختمان ، تکنیکی دیگر در گزارش ناظر برای گودبرداری با بازخوانی پرونده ، بازخوانی پرونده ای دیگر از قیچی شدن مهندس ناظر در اختلاف بین سازنده و صاحب زمین )

جلسه صد و چهل و شش 146 سال 96 ((آغاز سال 2018 میلادی) نحوه گزارش مهندس ناظر برای بتن ریزی سقفها در هوای بارانی ، توجه مهندسین ناظر به خطرات نشت آب زیرزمینی بداخل چاله آسانسور ، نحوه گزارش مهندس ناظر برای ساختمانهایی که بدون اخذ پایانکار اقدام به بهره برداری مینمایند ، نحوه گزارش مهندس ناظر برای حالتیکه مالک در ایام تعطیلات رسمی اقدام به برداشتن سازه نگهبان و یا سپر خاکی جهت اجرای فونداسیون مینماید ، نحوه گزارش دادن در مواردیکه مالک مانع ورود مهندس ناظر بداخل کارگاه میگردد )

جلسه صد و چهل و هفت 147 سال 96 ( بررسی آثار حقوقی و انتظامی تائید فرمهای پیش فروش آپارتمانها توسط مهندسین ناظر – مسئولیت ناظرین درخصوص عدم رعایت درز انقطاع – توضیحی پیرامون جلسه ۱۱۹ – نحوه گزارش دادن ناظر در خصوص آویز گرفتن از تیرچه برای سقف کاذب – بازخوانی یک پرونده مربوط به مرگ ناشی از کوتاه بودن جانپناه پشت بام – بازخوانی یک پرونده درخصوص گذاشتن برگه استحکام در روستا – توضیح پیرامون نحوه رضایت گرفتن از اولیادم کارگران افغانستانی بدون پروانه کار ، درصورت فوت)

جلسه صد و چهل و نه 149 سال 96 ( شرح تکالیف مالیاتی مهندسین حقیقی ناظر و طراح و مجری عضو سازمانهای نظام مهندسی * شرح تعاریف ممیز – مودی – علی الراس – سال مالی – اظهارنامه مالیاتی – صورتحساب فروش کالا و خدمات و….)

جلسه صد و پنجاه 150 سال 97 (توضیح در خصوص الزام به تکمیل فرم خلاصه درآمد و هزینه مالیاتی – شرح آنکه حقوق یک علم “معلق” است و مهندسی یک علم “منجز” است – بررسی آثار حقوقی و کیفری عملکردمهندسین ناظر و طراح و مجری پس از وقوع زلزله و نحوه رسیدگی به جرایم آنها در محاکم قضایی با بازخوانی پرونده های واقعی )

جلسه صد و پنجاه و یک 151 سال 97 ( شرح تاریخچه کارشناسی تفکیک آپارتمانها و دلایل ارجاع آن به سازمانهای نظام مهندسی )

جلسه صد و پنجاه و دو 152 سال 97 (شرح مسئولیتها و اختیارات کارشناسهای تفکیک عضو نظام مهندسی و بررسی آثار و تبعات حقوقی و انتظامی عملکرد آنها شامل : – نحوه ارجاع کار – تعرفه حق الزحمه – دفاتر نمایندگی – ناظران و بازرسان تفکیک – سامانه تفکیک – کمیته نقشه های تفکیک – شرح مقابله پیش تفکیک با پیش نویس پایانکار – بازخوانی یک پرونده واقعی از محکومیت کارشناس تفکیک در دادگاه – بیمه مسئولیت مدنی کارشناسان تفکیک – بیمه مسئولیت مجری ذیصلاح – بیمه مسئولیت سازندگان)

جلسه صد و پنجاه و سه 153 سال 97 (شرح مختصری از ضوابط تهیه نقشه های تفکیکی شامل : ضوابط پارکینگها – مفروز و مشاع – بالکن و تراس – انواع دیوارها – داکتها ، رایزرها ، کانالهای کولر ، لوله های بخاری – پیش آمدگی های کاذب نما )

جلسه صد و پنجاه و چهار 154 سال 97 ( بازخوانی پرونده مرگ خاموش نیاوران و بحث گواهی سلامت ساختمان طبق مبحث ۲۲ مقررات ملی – ممنوعیت عبور دودکشها از نمای بیرونی ساختمان با بازخوانی پرونده – ممنوعیت کاهش قطر دودکشها )

جلسه صد و پنجاه و پنج 155 سال 97 (سندروم خانه بیمار – اهمیت استفاده از پیمانکاران فرعی صاحب صلاحیت در تبرئه صاحبکار در حوادث کاری – روش قانونی اصلاح ایرادات دودکش یک واحد از آپارتمان – تبیین مسئولیت ناظرین آبفا و تاسیسات مکانیکی در خصوص تاسیسات مکانیکی و شبکه خودکار باران و اطفا حریق ساختمان )

جلسه صد و پنجاه و شش 156 سال 97 (توضیحات تکمیلی محکومیتهای مهندسین پس از وقوع زلزله – اشاره کوتاه به ضوابط پارکینکها برای کارشناسان تفکیک – ارائه راه حل برای مسئولیت ناظرین آبفا در شبکه خودکار باران – مسئولیت ناظرین تاسیسات مکانیکی در خصوص موتور آسانسور – بازخوانی پرونده برق گرفتگی در زمان بهره برداری از ساختمان – بیان عملکرد فیوز محافظ جان و سیم ارت – چاه صاعقه و همبندی مضائف )

جلسه صد و پنجاه و هفت 157 سال 97 ( شرح مختصری از سامانه ثبت گزارشات مرحله ای ناظرین در شهرداری تهران – مسئولیت مهندسین ناظر پس از عقد قرارداد نظارت حتی قبل از صدور جواز – تاکید بر دقت مهندسین ناظر و طراح به حیله سازندگان در قول و قرارهای شفایی با بازخوانی پرونده – نحوه عملکرد مهندسین ناظر برای حالتیکه ساختمان از صلاحیت آنها خارج میشود – اهمیت تاریخ زدن در زیر امضا برای مهندسین ناظر با بازخوانی پرونده – شرح تخلف گرفتن نظارت مقیم و نظارت مستمر بطور همزمان برای ناظرین – شرح نکاتی از بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و طراح و همچنین بیمه مسئولیت مجریان گاز )

مستندات نمونه فرمهای مورد نیاز
نمونه قراردادها
شرح خدمات
دستورالعملهای
نمونه دستورکارها و نمونه گزارشات مرحله ای
توجه:حجم پک قابل دانلود بیش از 2.5 گیگابایت میباشد و با فرمت mp3  با استاندارد general آماده شده است.
تمامی فایلها بصورت فشرده شده میباشدو لینک دانلود سه روز برای شما فعال میباشد و یکبار بار مجوز دانلود به شما داده شده است.
توجه هزینه ناچیز پرداختی شما بابت محتوی پک نمیباشد و پک رایگان است.
(کمک شما جهت توسعه و هزینه های جاری سایت و مجموعه خدماتی و همکاران میباشد تا این مسیر تداوم داشته باشد)

در صورت بروز مشکل در دانلود یا طرح سوال به

 شماره پیامک  100088100088 یا شماره واتسآپ 09900992534 تیم پشتیبانی پیام ارسال نمایید.

با آرزوی موفقیت و بهروزی برای شما
فهرست