انتقال کمک و هدیه شما انجام نشد،لطفا در صورت سوال با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

این موضوع می تواند دلایل زیادی داشته باشد. در صورتی که سوالی دارید می توانید با توسعه دهندگان خدمات بانکی تماس بگیرید. گاهی ممکن است وجه از حساب شما کسر شود اما این وجه به حساب ما نمی آید و پس از 24 ساعت مجدداً به حساب شما توسط بانک عودت داده می شود.

در صورتی که پس از 24 ساعت وجه به حساب شما عودت داده نشد از روش های زیر با ما در ارتباط باشید تا از سمت بانک برای شما پیگیری انجام شود.

واتساپ پشتیبانی:09900992534

ایمیل پشتیبانی: info@englaw.ir

سامانه پیامکی پشتیبانی: 100088100088